Bevezetés

A KOPOS KOLÍN, a.s.(cégjegyzékszám: 61672971, székhely: Kolín IV, Havlíčkova 432, PC 28002), a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe a „B” szekció, 3689 hivatkozási szám alatt bejegyzett társasággal (a továbbiakban: „Társaság”) folytatott együttműködése során Ön ránk bízza bizonyos személyes adatait. Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy erre a bizalomra rászolgáljon. A következőkben szeretnénk elmagyarázni, hogyan kezeljük a személyes adatait.

Az irányelv a Társaság minden ügyfelére, beszállítójára és megrendelőjére, valamint minden olyan egyéb félre is vonatkozik, amellyel a Társaság bármilyen egyéb módon kapcsolatba lép, illetve amelynek információkat ad át (hacsak az alábbiak másképp nem rendelkeznek). Ebbe beletartozik minden olyan fél, amely igénybe veszi a Társaság szolgáltatásait, szolgáltatásokat nyújt vagy alvállalkozói tevékenységet végez a Társaság részére vagy egyéb módon szerződéses jogviszonyban áll a Társasággal.

Az adatkezelő

A Társaság a személyes adatok tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni velünk, illetve bármilyen kérdést feltenni felénk a személyes adatok kezelése kapcsán, ezt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

E-mail: GDPR@kopos.cz
Postacím: Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín

Milyen típusú adatokat gyűjtünk?

A Társaság a személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjti:

 1. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok

  Ilyen információnak minősülnek:

 • az Ön és köztünk történő szerződéskötéskör megadott adatok;
 • az Ön által valamely megrendelés teljesítésével kapcsolatosan rendelkezésre bocsátott adatok;
 • azok az adatok, amelyeket akkor bocsát a rendelkezésünkre, amikor kapcsolatba lép velünk, és szolgáltatásokat vagy árukat kér a Társaságtól, illetve kínál a Társaság részére.
 1. Más forrásokból szerzett információk

  Ilyen forrásnak minősülnek:

 • a nyilvánosan elérhető források, úgymint a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartások vagy az internet, feltéve, hogy az érintett adatokra ténylegesen szükségünk van pl. könyvelési dokumentumok kibocsátásához, vagy ha Ön közzéteszi üzleti elérhetőségeit az interneten, és vállalatunk együttműködési lehetőséget kíván felkínálni Önnek;
 • harmadik felektől (pl. a munkáltatójától, munkatársaitól vagy üzleti partnereitől) kapott, a megrendelések teljesítéséhez szükséges információk.

A Társaság az ezekből a forrásokból származó információkat összekapcsolhatja a rendelkezésére álló egyéb információkkal.

Hogyan használjuk fel a személyes adatait?

A Társaság a gyűjtött adatokat az alábbi célokra használja fel:

 1. Tulajdon és harmadik felek jogainak védelme
  Társaságunk számára fontos saját és harmadik felek vagyonának és jogainak védelme. Ennek érdekében a Társaság üzemeinek és székhelyének egyes területein kamerás megfigyelőrendszert alkalmazunk.

  Ha meglátogat minket, akkor ugyanebből az okból azonosítani fogjuk.

  Személyes adatait kizárólag a fenti célokból használjuk fel, és semmilyen más módon nem kezeljük.

 2. Szerződések megkötése, módosítása és felmondása
  Az adatokat felhasználhatjuk szerződések elkészítéséhez, módosításához és felmondásához.

  Ennek megfelelően szükségünk van a személyes adataira, hogy megfelelhessünk a szerződések megkötésére, módosítására és felmondására vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

 3. Felhívás együttműködésre

  Amennyiben közzétette az adatait az interneten vagy azokat önkéntesen a rendelkezésünkre bocsátotta (pl. börzéken, találkozókon vagy hasonló alkalmakkor), úgy azokat szolgáltatások és termékek megrendeléséhez is felhasználhatjuk. Úgy gondoljuk, hogy ezzel nem sértjük az Ön magánélethez való jogát. Ha Ön ezt nem így gondolja, kérjük, mielőbb értesítsen minket erről a GDPR@kopos.cz e-mail címen.
   
 4. Üzleti működés
  Az adatok megrendelések teljesítéséhez és szolgáltatások nyújtásához, valamint az ügyfelekkel, beszállítókkal és megrendelőkkel való kommunikációhoz is felhasználjuk.

  Ennek megfelelően szükségünk van a személyes adataira, hogy teljesíthessük a megrendeléseket és szolgáltatásokat, valamint megfelelhessünk a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
   
 5. Nyilvántartások vezetése
  Az adatokat számlák kiállításához és nyilvántartások vezetéséhez is felhasználjuk.

  Ennek megfelelően szükségünk van a személyes adataira, hogy megfelelhessünk a nyilvántartások vezetésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

 6. Marketing
  Amennyiben Ön önkéntes hozzájárulásának megadásával jelezte, hogy szeretné megkapni a Társasággal kapcsolatos új híreket, akkor adatait üzleti közlemények megküldéséhez is felhasználhatjuk. Ha Ön ezt nem így gondolja, kérjük, mielőbb értesítsen minket erről a GDPR@kopos.cz e-mail címen.

  Ha részt vesz a társaság valamely rendezvényén, ott fénykép- vagy videofelvételek készülhetnek Önről, melyeket közzétehetünk weboldalainkon, a közösségimédia-oldalainkon és egyéb marketing anyagainkban. E felvételeket nem azzal a szándékkal készítjük, hogy személyes adatokat kezeljünk Önről, ha azonban Ön ettől függetlenül nem kívánja ezt, értesítsen minket erről és a lehető leghamarabb eltávolítjuk a felvételeket.
   
 7. Új munkavállalók felvétele
  Ha elküldi nekünk Önéletrajzát, akkor adatait megüresedett álláshelyek betöltésének céljából is felhasználhatjuk.

  Személyes adatait a teljes kiválasztási folyamat során kezeljük, kivéve, ha Ön hozzájárul, hogy ezt követően további két évig tároljuk személyes adatait, hogy az esetlegesen a későbbiekben megnyíló pozíciókról is értesíthessük.
   
 8. Bírósági eljárások, jogi követelések érvényesítése
  A gyűjtött adatokat felhasználhatjuk a Társasággal való üzleti együttműködéssel kapcsolatos viták és jogi követelések kivizsgálásához és rendezéséhez, továbbá a hatályos jogszabályok által lehetővé tett egyéb esetekben.

Adatok közlése és megosztása

A Társaság a gyűjtött adatokat megoszthatja:

 1. Üzleti partnereivel
  A Társaság személyes adatokat oszthat meg a vele együttműködő felekkel, beszállítókkal, tanácsadókkal, szoftverszolgáltatókkal vagy üzleti partnereivel, amennyiben azok a személyes adatok kezelésével kapcsolatos olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket a Társaság maga nem tud elvégezni. Személyes adatait sem ellenszolgáltatás ellenében, sem anélkül nem közöljük olyan harmadik felekkel, akiknek azokra semmilyen célból nincsen szüksége.

  Biztosítani szeretnénk, hogy a Társaság minden szerződéses partnerére titoktartási kötelezettség vonatkozik, valamint mindegyikük betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat.
   
 2. Jogi vagy vitarendezési okokból
  A Társaság megoszthatja a személyes adatait: amennyiben ezt jogszabály, szabályozás vagy hatályos szerződés előírja, ezt valamilyen jogi eljárás során rendelik el, illetve ezt valamely állami szerv írja elő;
 • a rendőrséggel, bíróságokkal, állami hatóságokkal vagy más harmadik felekkel, amennyiben erre a Társaság, illetve harmadik felek jogainak vagy vagyonának védelméhez van szükség;
 • más felekkel a Társaság vagy valamely részének esetleges összeolvadása, összevonása, átszervezése, finanszírozása, más vállalat részére történő átruházása vagy vagyonának értékesítése esetén.
 1. Az Ön hozzájárulásával
  A Társaság egyéb módokon is megoszthatja az Ön adatait, amennyiben erről Önt előzetesen tájékoztatta és Ön ahhoz hozzájárult.

Ha szükséges – így különösen pl. ha a Társaság külföldön nyit új üzletágat –, adatait az Európai Unión kívüli országokba is továbbíthatjuk. Biztosítani szeretnénk, hogy ilyen esetben mindenkor betartjuk a személyes adatok külföldre való továbbítására vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Az Ön jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja. Jogait a Társaság jelen irányelvben foglalt e-mail címére írva gyakorolhatja. Az egységesség érdekében kérjük, használja ezt az űrlapot.

 1. Adatok megőrzése és törlése
  Személyes adatait a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya teljes időtartamára, majd – főszabályként – annak megszűnését követően tíz (10) évig őrizzük meg, kivéve, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérő megőrzési időt ír elő. A Társaság az Ön kérése esetén haladéktalanul törli vagy anonimizálja az adatait (a lentebb felsorolt kivételekkel).

  Amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik, a Társaság bizonyos adatokat hosszabb ideig is megőrizhet az alábbi esetekben:
 • ha folyamatban van valamilyen, a Társaság és Ön között fennálló probléma (pl. rendezetlen jogvita vagy jogi követelés) rendezése;
 • ha a jogszabályok ezt előírják számunkra, illetve ha az adatokat összesített vagy anonimizált formában tároljuk;
 • ha az adatokra jogszerű üzleti célokból van szükségünk.
 1. Az adataihoz való hozzáférés
  Bármikor díjmentesen kapcsolatba léphet velünk, és tájékoztatást kérhet tőlünk azzal kapcsolatban, hogy kezeljük-e a személyes adatait, továbbá hogy ezt milyen módon tesszük.
   
 2. Adatainak megváltozása vagy hibája
  Amennyiben a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonya során személyes adataiban változás áll be (pl. megváltozik a neve, székhelye, e-mail címe vagy telefonszáma) vagy ha tudomására jut, hogy elavult vagy hibás adatokat kezelünk Önről, kérjük, mielőbb értesítsen minket erről.
   
 3. Az adatkezelés korlátozása
  Ha úgy gondolja, hogy:
 • pontatlan adatokat kezelünk Önről,
 • adatait jogellenesen kezeljük és szeretné az adatai törlését kérni,
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adataira a fentiekben meghatározott célokból, de Ön szeretné azokat felhasználni jogi kötelezettségeinek érvényesítéséhez (pl. bírósági eljárás során),
 • zavarják Önt az üzeneteink annak ellenére, hogy mi azt feltételeztük, érdekelni fogják Önt,

  kérheti az adatkezelés bizonyos adatokra vagy adatkezelési célokra történő lekorlátozását.
 1. Az adatkezelés elleni tiltakozás
  Amennyiben a Társaság a személyes adatokat az adatkezelő jogos érdekére hivatkozva kezeli, Ön jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.
   
 2. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása
  Amennyiben a személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön a hozzájárulását bármikor (akár e-mailben is) visszavonhatja.
   
 3. Adathordozhatóság
  Bármikor megkérhet minket, hogy továbbítsuk a rendelkezésünkre álló adatait egy Ön által meghatározott harmadik félhez.
   
 4. Panasztétel az adatvédelmi hatóságnál
  Ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenes módon kezeljük, bármikor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál.

 

Kibocsátás dátuma: 2018. május 25.
Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2018. július 3.
Érvényesség kezdete: 2018. július 10.