Az építőanyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása

A kapcsolat a tűzveszélyességi fokozat és a tűzzel szembeni viselkedés osztálya között a ČSN 33 2312 szabvány 2. kiadása szerint.
Tűzveszélyességi osztályTűzzel szembeni viselkedés osztálya
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

A különbség a tűzveszélyességi fokozat és a tűzzel szembeni viselkedés osztálya között

Az alapvető különbség a tűzveszélyességi fokozat és a tűzzel szembeni viselkedés osztálya között abban áll, hogy a tűzveszélyességi fokozat külön az egyes anyagokra vonatkozik, míg a tűzzel szembeni viselkedés az egész szerkezetre, annak végső állapotára - például: szendvics falak, hőszigetelő rendszer stb.


Az építőanyagok tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolása

Az építőanyagok tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolására a következő vizsgált eljárásokat használjuk:

 

E osztály

Az E osztályba soroláshoz a terméket a ČSN EN ISO 11925-2 szabvány alapján kell bevizsgálni, 15 másodperc időtartamig közvetlen lánghatásnak kitéve.

 

D, C, B osztály

A D, C, B osztályba soroláshoz a terméket a ČSN EN ISO 11925-2 szabvány alapján kell bevizsgálni, 30 másodperc időtartamig közvetlen lánghatásnak kitéve. Azt a terméket, amelynek a vizsgálati eredménye megfelel a ČSN EN ISO 11925-2 előírásainak, tovább vizsgáljuk a ČSN EN 13823 vagy CSN EN ISO 9239-1 szabványok szerint - ez vonatkozik a padlóburkolatokra.

 

A1, A2 osztály
Homogén termékek

Az A1 osztályba sorolt terméket a ČSN EN ISO 1182 és ČSN EN ISO 1716 szabvány alapján kell bevizsgálni. Az A2 osztályba sorolt terméket a ČSN EN ISO 1182 vagy a ČSN EN ISO 1716 szabvány alapján kell bevizsgálni.

 

Nem homogén termékek

Az A1 osztályba sorolt nem homogén termék minden szubsztanciális összetevőjét külön kell vizsgálni a ČSN EN ISO 1182 és ČSN EN ISO 1716 szabványok szerint. Ezen kívül minden olyan terméket, amely tartalmaz külső, nem szubsztanciális összetevőt, és megfelel a PCS kritériumoknak, vizsgálni kell a ČSN EN 13823 vagy CSN EN ISO 9239-1 szerint - ez vonatkozik a padlóburkolatokra. Az A2 osztályba sorolt nem homogén termék minden szubsztanciális összetevőjét külön kell vizsgálni a ČSN EN ISO 1182 vagy a ČSN EN ISO 1716 szabvány egyike szerint.
A nem homogén termékek nem szubsztanciális összetevőit csak külön, a ČSN EN ISO 1716 szabvány szerint vizsgáljuk.

 

Az A2 osztály további feltétele

Az összes A2 osztályba sorolható terméket a ČSN EN 13823 vagy a padlóburkolatokra vonatkozó ČSN EN ISO 9239-1 szabvány szerint is vizsgálni kell.

2007. december 31-ig az egyes építőanyagokat a ČSN 73 0862 „Építőanyagok tűzveszélyességének meghatározása” szabvány szerint értékelték és osztályozták. A szabvány 2003. december 31-ével érvényét vesztette, de az anyagok tervezési szabványok szerinti besorolásának folyamatosságát biztosítandó 2007. december 31-ig a fenti szabvány és a ČSN 73 0823 érték-szabvány szerinti vizsgálati eredmények érvényben maradtak. A szabvány értelmében az építőanyagokat a fent említett osztályokba sorolták.

2003. július 1-től Csehország területén a ČSN EN 13501-1 osztályozási szabványban összefoglalt, a „tűzzel szembeni viselkedésként” ismert új tűzveszélyességi besorolás lépett érvénybe.

A ČSN 33 2312:85 számú szabvány „Villamossági előírások. Elektromos berendezések tűzveszélyes anyagokon és anyagokban” átváltási táblázata lehetővé tette mindkét megjelölés használatát az építőanyagok tűzveszélyességi fokozatával kapcsolatban. Ennek a szabványnak a dobozokat illető előírásai 2007. október 1-től hatályukat vesztették a ČSN EN 60 670-1 szabványhoz kapcsolódóan, tehát a ČSN 33 2312:85 szabvány már nem érvényes a villanyszerelési dobozokra, viszont érvényes a villanyszerelési csatornákra és csövekre.
A ČSN 37 0100 „Villanyszerelési dobozok" szabvány alkalmazhatósága 2007. október 1-én megszűnt. Ezt váltotta fel a ČSN EN 60 670-1 szabvány „Dobozok és burkolatok elektromos tartozékok, háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések részére”.